top of page
aksaray photo.jpg
aksaray-universitesi-logo-178884E45E-seeklogo.com.png
IKSAD logo_4x.png

III. INTERNATIONAL
URBAN RESEARCH CONGRESS
UKASS 2022

November 21-22, 2022, Aksaray-Türkiye
Aksaray University

DEAR SCIENTISTS

 • Aksaray Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan “III.Uluslararası Kentsel Araştırmalar Kongresi (UKASS2022), Aksaray Valiliği ve Belediyesi tarafından desteklenmekte olup, IKSAD Yayınevi tarafından kongre hizmetleri yürütülecektir. Kongre kapsamında, yurt içinden ve yurt dışından nitelikli bilim insanlarını bir araya getirerek kentlerin geçmişten günümüze kadar gelişimi ile sorunlarını bilimsel olarak  tartışmak ve bu konuda değerli araştırmaları sunmak, bilgileri paylaşmak ve uluslararası ortak bir platform oluşturmak amaçlanmaktadır.

 • Kongre, 21-22 Kasım 2022 tarihleri arasında çevrimiçi ve yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir. 

 • Amasya Üniversitesi’nin ev sahipliliğinde 1.Kentsel Araştırmalar Sempozyumu (UKASS), 24-26 Haziran 2015 tarihleri arasında katılımlı yüz yüze olarak “Tarihi Kentler” başlığı altında düzenlenmiştir. II.Kentsel Araştırmalar Sempozyumu ise Siirt  Üniversitesi’nin ev sahipliliğinde katılımlı ve yüz yüze 26-28 Eylül 2019 (UKASS 2019) tarihleri arasında  “Kentlere Dair Genel Bilgiler” başlıklı olarak düzenlenmiş olup Uluslararası Yayınevi olan “Gece Kitaplığı” tarafından Kongre Kitapçığının basımı üstlenilmiştir. 1. ve 2. Kentsel Araştırmalar Kongre Serilerinin devamı olarak 3. Uluslararası Kentsel Araştırmalar Kongresi, “Kent Tarihi”, “Kent Ekolojisi”, “Kent Planlaması”, “Kentsel Sürdürülebilirlik” ve “Kent Yönetimi”, konularında    (UKASS2022) Uzaktan erişimli (online) ve Yüz yüze (hibrit uygulama) olmak üzere 21-22 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

 • Her iki Uluslararası Konferans ve Kongre, katılımlı ve başarılı bir şekilde tamamlanmış olup 1.Kentsel Araştırmalar Konferansı (UKASS1995)’nda yapılan sunumların sunucuları tarafından farklı dergi ve kitaplarda basımları yapılmış, 2.Kentsel Araştırmalar Kongresi (UKASS2009)’nde yapılan sunumlar ise Uluslararası Gece Kitaplığı tarafından üstlenilmiş fakat tüm katılımcılar sunumlarını Uluslararası Kitap Bölümü olarak yayınlatmıştır.

 • Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan kongre ile Kent Bilimleri çatısı altında yer alan Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı Meslek disiplinleri başta olmak üzere Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Mühendislik  Bilimleri gibi disiplinleri de bir araya getirerek ortak bir dil ve vizyonun oluşturulmasının sağlanması hedeflenmekte, bilimsel ve teknik tartışmaların yapılabilmesi, interdisipliner ve multidisipliner çalışmalarla kentsel ekosistemlere yönelik çok yönlü bilgi paylaşımının sağlanması amaçlanmaktadır.

 • UKASS2022, gerek bilim ve danışma kurulu gerekse de katılımcı ülke çeşitliliği bakımından doçentlik ve profesörlük kadrolarına atanmak da dâhil olmak üzere, ilgili Kurumların akademik yükselme kriterlerini karşılamaktadır. Ayrıca kongrede sunulan bildiriler, Akademik Teşvik Kapsamında da değerlendirilmektedir.

 • Kongrede sunulan bildiriler, Türkçe ve İngilizce özetlerin yer aldığı Özet Kitabı ya da  tam metinlerin bulunduğu tam metin kitabında basılacak olup her iki kitapta da ISBN numarası yer alacaktır.

 • Ayrıca isteyen katılımcılar, Kongre Kitabında sadece “Özet” olarak basılmış olan bildirilerini tam metin olarak aşağıdaki listede verilen TR Dizinde yer alan ya da uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayınlanması için başvuruda bulunabilirler Ancak Dergilerin kendi yayım politikaları ve süreçleri dahilinde uygun olması durumunda yayımlanması mümkün olabilecektir.  Bu nedenle Dergi süreçlerinin Kongre Düzenleme Kurulu ile bir ilişkisi bulunmamaktadır.

The list of articles in which the articles can be published is given below:

 1. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD)  https://dergipark.org.tr/en/pub/mbud (TR Dizin)

 2. Türkiye Peyzaj Araştırmaları Dergisi  https://dergipark.org.tr/en/pub/peyad

 3. İç Mimarlık ve Akademi Dergisi http://journals.sekizgenacademy.com/index.php/inda

 4. GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences https://dergipark.org.tr/tr/pub/atrss (TR Dizin)

 5. Korunan Alanlar Araştırma Dergisi (JoPAR) https://mimarlikbilimleri.com/ojs/index.php/journalofprotectedareasresearch

 6. Mekansal Planlama ve Tasarım Dergisi (sekizgenacademy.com/journals/index.php/spad

 7. GSI Journals Serie B: Advancements in Business and Economics https://dergipark.org.tr/tr/pub/abe

 8. GSI Journals Serie C: Advancements in İnfornation Sciences and Technologies https://dergipark.org.tr/tr/pub/aist

 9. .Journal of Sketchle,  https://sketchle.eskisehir.edu.tr

Conference Calendar

Abstract Submission Deadline

November  5, 2022

Conference Program Announcement

November 11, 2022

Full Text Submission Deadline

(Full Text Submission Not Mandatory)

December 09, 2022

Proceeding Book Publication

December 25, 2022

Conference Registration 

When you receive acceptance notification, thet means you are registrered

Conference services

- Online or in person participation

- PDF certificates

- Publishing

Congress Topics Related to Urban Reseach Areas,

Urban Ecosystems and Urban Ecology

Planning - (Spatial Planning, Urban, Region, Basin, Landscape, Rural, Village, Tourism, Recreational, Environment, Ecological planning, Resource and Ecosystem-Based Planning, Human Impacts & Conservation and Policies etc.,)

Design - (Space, Building, Landscape, Rural, Village, Tourism, Recreation, Environment, Plantation, Industrial Products, Ecological, Universal, Disabled, etc.)

 

Sociology / Psychology / Art / Philosophy / History / Identity / Theory / Aesthetics, 

 

Protected Areas / Natural and Cultural Heritage Protection / Documentation / Renovation / Rehabilitation/Restoration /

 

Tourism / Recreation / Cultural Tourism /  Ecotourism / Archeology/Sit

Climate Change / Renewable Energy / Water / Sustainability / Ecology/ Environment / Sustainable  Development

Economic / Policies / Legislation / Management / Governance / Practices / Sectoral Problems 

 

Health / Pandemic / Food/ Occupational Health and Safety

Water-Soil-Air-Noise Pollution/Agro-enviroment /Agro-ecology/Agro-economy/ Environmental Protection and Food Safety/City Ecology / Sustainable Development and Green Economy/Green Growth/Sustainability-Climate /Change-Renewable Enegy

The CITY and Infrastructure/Energy/ Technology /Transportation

Green Buildings / Green Planning / Green Energy (Offshore - Inshore RER)

The CITY and Safety/The CITY and Administration /Local Governments/The CITY and Art, Aesthetics/Culture/History/Archeology/The CITY and Social Structure / Democratization

The CITY and Identity/The CITY and Housing/The CITY and Transformation/ Transforming Environment, Transforming Society

The CITY and Population Growth/Urbanization

Environmental Dynamics and Life Support Systems

Abstract Submission

You must apply to the Congress by sending an abstract. Since our congress has an INTERNATIONAL character, it is obligatory to send an abstract in English.

The summary evaluation process takes a maximum of 3 days.

The author is informed about the result of the evaluation without delay.

 

Abstract Writing Rules

Margins : 2.5 cm

Font: Times New Roman, 12 Points

Line spacing: 1.00 cm

TITLE: All capital letters

Keywords: At least 3

Number of Words: 200-300 words

Your abstracts should be between 200-300 words. In addition, all authors in the paper must have their name, surname, place of work, the field of study, e-mail addresses, mobile phone numbers, and ORCID numbers.

You can submit your abstracts in word/doc/docs format until November 5, 2022 at the latest iksad43@gmail.com  should be sent to the address.

(Abstract Sample Format)

Full Text Submission

If you want to have your full texts published in the Congress book, after your abstract is accepted, you can submit your FULL TEXTS until December 9, 2022, at 17:00 to our address iksad43@gmail.com.

Studies with a similarity rate above 30% in full texts are not taken into consideration.

Full-Text Writing Rules

Margins : 2.5 cm

Font: Times New Roman, 12 Points

Line spacing: 1.00 cm

TITLE: All capital letters

Subtitle: Small

The number of pages: Must be at least 5 pages. The upper limit is 25 pages.

 

In your full texts, SUMMARY, INTRODUCTION, MATERIALS AND METHODS, FINDINGS and DISCUSSION, CONCLUSION and RECOMMENDATIONS, REFERENCES should be written under separate headings.

Citation Format: APA 6 Style citation format should be used.

In addition, all authors in the paper must have their name, surname, place of work, the field of study, city, and country, e-mail addresses, mobile phone numbers, and mandatory ORCID numbers.

(Full-Text Sample Format)

Organizing Committee

CONGRESS ADVISORY BOARD

Hamza AYDOĞDU, (Aksaray Valisi)

Prof.Dr. Yusuf ŞAHİN, (Rector, AksarayUniversity)

Dr. Evren Dinçer (Aksaray Belediye Başkanı)

Prof.Dr. İbrahim BAKIRTAŞ, (Vice Rector, AksarayUniversity)

Prof.Dr. Ayhan ÖZÇİFÇİ, (Vice Rector, AksarayUniversity)

Prof.Dr. Engin DELİGÖZ, (Vice Rector, AksarayUniversity)

Cüneyt Bağdadi GÖKTAŞ (Ticaret Odası Başkanı)

Hasan Basri KURT (Kosgeb Başkanı)

Bekir VAROL (Ahiler Kalkınma Ajansı Sekreteri)

Ali Konukseven (Kent Konseyi Başkanı, Belediye Meclis Üyesi)​

Yaşar KARATAY (Aksaray Gazeteciler Cemiyeti Başkanı)

Hamit ÖZKÖK (Aksaray Ticaret Borsası Başkanı)

Abdülkadir AY(Yeşil Doğa Derneği Başkanı)

Ayhan ŞAHİN(Mimarlar Odası Aksaray İl Temsilciliği Başkanı)

Prof.Dr. Muhammed SARI (Dean, Faculty of Architecture and Design)

Prof.Dr. Necmettin AYGÜN(Dean, Faculty of Islamic Sciences)

Prof.Dr. Kürşat ESER(Dean, Faculty of Dentistry)

Prof.Dr. Arzu DOĞRU(Dean, Faculty of Education)

Prof.Dr. Yusuf YAKAR(Dean, Faculty of Arts and Science)

Prof.Dr. Gülin TABAKAN(Faculty of Economics and Administrative Sciences)

Prof.Dr. Nezahat ALTUNTAŞ DUMAN(Faculty ofCommunication)

Prof.Dr. Mustafa SÖNMEZ(Faculty of Engineering)

Prof.Dr. İbrahim ÖRÜN(Faculty of Health Sciences)

Prof.Dr. Hüseyin Ünlü(Faculty of Sports Sciences)

Prof.Dr. Mehmet GÜL(Faculty of Medicine)

Prof.Dr. Hediye ERDOĞAN(Faculty of Tourism)

Prof.Dr. Mustafa Cemal DARILMAZ(Faculty of Veterinary)

Prof.Dr.Atila GÜL (President of Architectural Sciences Platform), Süleyman Demirel University

Prof.Dr.Ahmet Tuğrul POLAT, (Vice Rector), Selçuk University

Prof.Dr.Bülent YILMAZ (Dean, Faculty of Fine Arts and Design), İnönü Univesity

Prof.Dr.Bülent CENGİZ (Dean, Faculty of Engineering, Architecture and Design), Bartın   University   

Prof.Dr.Murat ZENGİN (Dean, Faculty of Architecture and Design), Pamukkale   University   

Prof.Dr.Murat ÖZYAVUZ, (Dean, Faculty of Fine Arts, Design and Architecture), Namık Kemal University 

Prof Dr.Alper ÇABUK (Vice Rektor), Eskişehir Technical University

Prof.Dr.Öner Demirel (Head, Department of Landscape University) Kırıkkale University

Prof.Dr.Fatih BEKTAŞ (Dean, Faculty of Sports Sciences), Trabzon University

LOCAL ORGANIZING COMMITTEE

Assoc. Prof. Dr. Yaşar Bahri ERGEN (Başkan), Aksaray University

Assist. Prof. Dr. Bahattin Ali TÜRKMENOĞULLARI, Aksaray University

Assist. Prof. Dr. Havva Ülgen BEKİŞOĞLU, Aksaray University

Lect. Rana ATA ÜNSAL, Aksaray University

Lect. Çiğdem GÜREL AĞIR, Aksaray University

Lect. Gamze Hazal, AKTAŞ, Aksaray University

Res. Assist. Kemal Furkan ULUSOY, Aksaray University

Res. Assist. Selin DURAN, Aksaray University

Res. Assist. Ahmet Fazıl BAYRAKCI,  Aksaray University

Res. Assist. Elif ASLAN, Aksaray University

CONGRESS SECRETARIAT COMMITTEE

Assoc. Prof. Dr. Yaşar Bahri ERGEN, Aksaray University

Faculty Secretary Ümit AKPINAR, Aksaray University

Lect. Ahmet Fazıl BAYRAKCI, Aksaray University

Res. Assist. Elif ARSLAN, Aksaray University

SIMULTANEOUS AND TRANSLATION COMMITTEE

Assoc. Prof. Dr. Elif TOKDEMİR DEMIREL, Kırıkkale University

Ass. Prof. Dr. Işıl Günseli KAÇAR, Middle East Technical University

Inst. Gülseren GÜLDESTE, Ufuk University

Inst. Merve ŞENOL, Ufuk University

Doğa Armağan DEMİREL, MA Student at Goethe University, Frankfurt

INTERNATIONAL SCIENTIFIC COMMITTEE

Prof. Dr. Abdullah KELKİT, Çanakkale 18 March University

Prof. Dr. Ahmet Tuğrul POLAT, Selçuk University

Prof. Dr. Ali TÜRK, Süleyman Demirel University

Prof. Dr. Alper ÇABUK, Eskişehir Technical University

Prof. Dr. Atila GÜL, Süleyman Demirel University

Prof. Dr. Aybike Ayfer KARADAĞ, Düzce University

Prof. Dr. Bahar TÜRKYILMAZ, Ege University

Prof. Dr. Banu Ç.KURDOĞLU, Karadeniz Technical University

Prof. Dr. Banu Ö.KURTASLAN, Selçuk University

Prof. Dr. Barış KARA, Aydın Adnan Menderes University

Prof. Dr. Barış ERGEN, Erciyes University

Prof.Dr. Berna ÜSTÜN, Eskişehir Technical University

Prof. Dr. Bernie L.DAHL, Purdue University (U.S.A.)

Prof. Dr. Bilge  ARMATLI KÖROĞLU, Gazi University

Prof. Dr. Bülent CENGİZ, Bartın University

Prof. Dr. Bülent YILMAZ, İnönü University

Prof. Dr. Cenap SANCAR, Karadeniz Technical University

Prof. Dr. Claudia JUROWSKI (Northern Arizona University, U.S.A.),

Prof. Dr. Ebru V.ÖCALIR, Gazi University

Prof. Dr. Elif E.ŞİŞMAN, Namık Kemal University

Prof. Dr. Ercan KÖSE, Karadeniz Technical University

Prof. Dr. Erkan POLAT, Süleyman Demirel Univesity

Prof. Dr. Ersan BAŞAR, Karadeniz Technical University

Prof. Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ, Karadeniz Technical University

Prof. Dr. Faris KARAHAN, Atatürk University

Prof. Dr. Figen Dilek İLKE, Ankara University

Prof. Dr. Gül Sayan ATANUR, Bursa Technical University

Prof. Dr. Gülşen AYTAÇ, İstanbul Technical University

Prof. Dr. Güzin KONUK, Konya Food and Agriculture University

Prof. Dr. Hakan ALPHAN, Çukurova University

Prof. Dr. Hakan ALTINÇEKİÇ, İstanbul University

Prof. Dr. Hakan OĞUZ, Kahramanmaraş Sütçü İmam University

Prof. Dr. Halim PERÇİN, Ankara Univesity

Prof. Dr. Hasan YILMAZ, Atatürk University

Prof. Dr. Hüseyin DİRİK, İstanbul University

Prof. Dr. İclal DİNÇER, Yıldız Technical University

Prof. Dr. Ilgar KIRZIOĞLU, Mehmet Akif Ersoy University

Prof. Dr. İlkay ÖZDEMİR, Karadeniz Technical University

Prof. Dr. İsa ELİRİ, Kırıkkale University

Prof. Dr. Kağan GÜNÇE, Eastern Mediterranean University,

Prof. Dr. Koray VELİBEYOĞLU, İzmir Institute of Technology

Prof. Dr. Kürşad DEMİREL, Çanakkale 18 March University

Prof. Dr. Latif G. KAYA, Mehmet Akif Ersoy University

Prof. Dr. Levent GENÇ, Çanakkale 18 March University

Prof. Dr. Makbule ERDOĞDU, Kırşehir Ahi Evran University

Prof. Dr. Marec LORENC, University of Wroclaw (Poland)

Prof. Dr. Mehmet A. IRMAK, Atatürk University

Prof. Dr. Mehmet Faruk ALTUNKASA, Çukurova University

Prof. Dr. Mehmet SOMUNCU, Ankara University

Prof. Dr. Mehmet TOPAY, Süleyman Demirel University

Prof. Dr. Mehmet TUNCER, Çankaya University

Prof. Dr. Murat AKTEN, Süleyman Demirel University

Prof. Dr. Murat KILIÇ, Kırıkkale University

Prof. Dr. Murat ÖZYAVUZ, Namık Kemal University

Prof. Dr. Murat ZENGİN, Pamukkale University

Prof. Dr. Mustafa BULAT, Atatürk University

Prof. Dr. Muzaffer YÜCEL, Çukurova University

Prof.Dr. Nadide SEÇKİN, Kırklareli University

Prof. Dr. Nazan KUTER, Çankırı University

Prof. Dr. Nigün GÖRER TAMER, Gazi University

Prof. Dr. Nilay COŞGUN, Gebze Technical University

Prof. Dr. Nuriye PEKER SAY, Çukurova University

Prof. Dr. Osman TUTAL, Eskişehir Technical University

Prof. Dr. Osman UZUN, Düzce University

Prof. Dr. Ömer İ.TULUK, Karadeniz Technical University

Prof. Dr. Öner DEMİREL Kırıkkale Üniversitesi

Prof. Dr. Özge ÖZDEN FULLER, Near East University

Prof. Dr. Pınar DİNÇ, Gazi University

Prof. Dr. Rashmi GUJRATİ, CT University, India

Prof. Dr. Dr.Rıdvan POLAT, Bingöl University 

Prof. Dr. Ruşen KELEŞ, Retired Academic

Prof. Dr. Saye Nihan ÇABUK, Eskişehir Technical University

Prof. Dr. Serkan ÖZER, Atatürk University

Prof. Dr. Serpil ÖNDER, Selçuk University

Prof. Dr. Sevgi YILMAZ, Atatürk University

Prof. Dr. Sonay ÇEVİK, Karadeniz Technical University

Prof. Dr. Şevket ALP, Van Yüzüncü Yıl University

Prof. Dr. Şükran ŞAHİN, Ankara University

Prof. Dr. Tanay BİRİŞÇİ, Ege University

Prof. Dr. Taşkın ÖZTAŞ, Atatürk University

Prof. Dr. Tuğba KİPER, Tekirdağ Namık Kemal University

Prof. Dr. Turan YÜKSEK, Recep Tayip Erdoğan University

Prof. Dr. Tülühan YILMAZ, Çukurova Unversity

Prof.Dr. Türkan GÖKSAL ÖZBALTA, Balıkesir University

Prof. Dr. Ülkü DUMAN YÜKSEL, Gazi University

Prof. Dr. Ümit ERDEM, Aegean University

Prof. Dr. Ümit YILMAZ, University of Georgia 

Prof. Dr. Ümmü Gülsüm DAĞLIOĞLU, Necmettin Erbakan University

Prof. Dr. Y.Çağatay SEÇKİN, İstanbul Technical University

Prof. Dr. Yılmaz ÇATAL, Süleyman Demirel University

Prof. Dr. Yusuf KURUCU, Ege University

Prof. Dr. Zafer C. ÖZKAN, Karadeniz Technical University

Prof. Dr. Zafer ÖLMEZ, Artvin Çoruh University

Prof. Dr. Ziya GENÇEL, Akdeniz University

Prof. Dr. Zöhre POLAT, Adnan Menderes University

Assoc. Prof. Dr. Ahmet BENLİAY, Akdeniz University

Assoc. Prof. Dr. Alper SAĞLIK, Çanakkale 18 March University

Assoc. Prof.Dr. Ayşe KALAYCI ÖNAÇ, Katip Çelebi University

Assoc. Prof. Dr. Arzu KALIN, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Ayçim T. BAŞKAYA, İstanbul Technical University

Assoc. Prof. Dr. Aygün ERDOĞAN, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Aysun Canbaş TUNA, Bolu Abant İzzet Baysal University

Assoc. Prof. Dr. Aylin SALICI, Hatay Mustafa Kemal University

Assoc. Prof. Dr. Banu KARAŞAH, Artvin Çoruh University

Assoc. Prof. Dr. Binali TERCAN, Abant İzzet Baysal University

Assoc. Prof. Dr. Buket ÖZDEMİR IŞIK, Trabzon University

Assoc. Prof. Dr. Burçin EKİCİ, Tekirdağ Namık Kemal University

Assoc. Prof. Dr. Bülent TURGUT, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Can KARAGÜLLE, Abant İzzet Baysal University

Assoc. Prof. Dr. Canan CENGİZ, Bartın University

Assoc. Prof. Dr. Cengiz TAVŞAN,  Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Çiğdem Ayhan KAPTAN, Çanakkale 18 March University

Assoc. Prof. Dr. Çiğdem SAKICI, Kastamonu University

Assoc. Prof. Dr. Cumhur GÜNGÖROĞLU, Karabük University

Assoc. Prof. Dr. Demet EROL, Gazi University

Assoc. Prof. Dr. Derya SARI, Artvin Çoruh University

Assoc. Prof. Dr. Doruk Görkem ÖZKAN, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. E. Seda ARSLAN, Süleyman Demirel University

Assoc. Prof. Dr. Ebru Erbaş GÜRLER, İstanbul Technical University

Assoc. Prof. Dr. Ebru ERSOY TONYALIOĞLU, Aydın Adnan Menderes University

Assoc. Prof. Dr. Elif AKPINAR KÜLEKÇİ, Atatürk University

Assoc. Prof. Dr. Elif BAYRAMOĞLU, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Elif Merve ALPAK, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Elif SÖNMEZ, Altınbaş University

Assoc. Prof. Dr. Emrah YALÇINALP, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Engin EROĞLU, Düzce University

Assoc. Prof. Dr. Ersin TÜRK, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Ertan DÜZGÜNEŞ, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Filiz TAVŞAN,  Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Füruzan ASLAN, Kırklareli University

Assoc. Prof. Dr. Hande Sanem ÇINAR, İstanbul University

Assoc. Prof. Dr. Hilal SURAT, Artvin Çoruh University

Assoc. Prof. Dr. Hilal TURGUT, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Işık SEZEN, Atatürk University

Assoc. Prof. Dr. İ. Emre KAVUT, Mimar Sinan Fine Arts University

Assoc. Prof. Dr. Kübra YAZICI, Yozgat Bozok University

Assoc. Prof. Dr. Mehmet Akif ERDOĞAN, Mustafa Kemal University

Assoc. Prof. Dr. Mehmet ÇETİN, Kastamonu University

Assoc. Prof. Dr. Meliha AKLIBAŞINDA, Nevşehir Hacı Bektaş Veli University

Assoc. Prof. Dr. Merve Ersoy MİRİCİ, Bursa Technical University

Assoc. Prof. Dr. Murat YEŞİL, Ordu University

Assoc. Prof. Dr. Mustafa ERGEN, Sakarya University of Applied Sciences

Assoc. Prof. Dr. Müberra PULATKAN, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Neslihan DEMİRCAN, Atatürk University

Assoc. Prof. Dr. Nilgün GÜNEROĞLU, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Nurdan ERDOĞAN, Izmir Demokrasi University

Assoc. Prof. Dr. Oğuz KURDOĞLU, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Osman ARAYICI, Mimar Sinan Fine Arts University,

Assoc. Prof. Dr. Ömer ATABEYOĞLU, Ordu University

Assoc. Prof. Dr. Ömer Kamil ÖRÜCÜ, Süleyman Demirel University

Assoc. Prof. Dr. Ömer Lütfi ÇORBACI, Recep Tayyip Erdoğan University

Assoc. Prof. Dr. Pervin YEŞİL, Ordu University

Assoc. Prof. Dr. Sara DEMİR, Bursa Technical University

Assoc. Prof. Dr. Sefa AKBULUT, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Sema MUMCU, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Serap YILMAZ, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Sercan EROL, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Sertaç GÜNGÖR, Selçuk University

Assoc. Prof. Dr. Sevgi GÖRMÜŞ CENGİZ, İnönü University

Assoc. Prof. Dr. Sevgi ÖZTÜRK, Kastamonu University

Assoc. Prof. Dr. Sibel SARIÇAM, Osman Gazi University

Assoc. Prof. Dr. Sima POUYA, İnönü University

Assoc. Prof. Dr. Sultan S. KURT KONAKOĞLU, Amasya University

Assoc. Prof. Dr. Şebnem ERTAŞ BEŞİR, Akdeniz University

Assoc. Prof. Dr. Şule KISAKÜREK, Kahramanmaraş Sütçü İmam University

Assoc. Prof. Dr. Tahsin TILMAZ, Akdeniz University

Assoc. Prof. Dr. Tendü Hilal GÖKTUĞ, Adnan Menderes University

Assoc. Prof. Dr. Tonguç TOKOL, Marmara University

Assoc. Prof. Dr. Tuğba DÜZENLİ, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Ufuk COŞGUN, Karabük University

Assoc. Prof. Dr. Uzay KARAHALİL, Karadeniz Technical University

Assoc. Prof. Dr. Ümit ARPACIOĞLU, Mimar Sinan Fine Arts Universitesi

Assoc. Prof. Dr. Yasin DÖNMEZ, Karabük University

Assoc. Prof. Dr. Yaşar Bahri ERGEN, Aksaray University

Assoc. Prof. Dr. Yıldız AKSOY, İstanbul Civilization University

Assoc. Prof. Dr. Z.Ezgi KAHRAMAN,  Çankaya University

Assoc. Prof. Dr. Zeynep PİRSELİMOĞLU BATMAN, Uludağ University

Assoc. Prof. Dr. Zuhal DİLAVER, Ankara University

Ass. Prof. Dr. Merih KASAP, Altınbaş University

Ass.Prof.Dr.Elif KARACA, Çankırı Karatekin University

Inst. Dr. Gülşah BİLGE, Ordu Üniversitesi

Inst. Dr. Volkan ATEŞ, Kırıkkale University

Inst. Dr.Sibel AKTEN, Isparta University of Applied Sciences

Ass.Prof.Dr.Ayhan KARADAYI, Karadeniz Technical University

Ass.Prof. Dr.Bahar Başer KALYONCUOĞLU, Medipol University

Ass.Prof. Dr.Berkant KONAKOĞLU, Amasya University

Ass.Prof.Dr.Bora YILDIRIM, Kırıkkale University

Ass.Prof.Dr.Demet YILMAZ YILDIRIM, Karadeniz Technical Univesity

Dr.Didem Eylem DİZDAR, Bilkent University

Dr.Mehmet KARACA, Metroplan

Ass.Prof.Dr.Duygu DOĞAN, Denizli Pamukkale University

Ass.Prof.Dr.Elif AKYOL ŞATIROĞLU, Recep Tayyip Erdoğan University

Ass.Prof.Dr.Dr.Elif SAĞLIK, Çanakkale 18 March University

Dr.Elif TOPÇU, Ministry of Agriculture and Forestry

Ass.Prof. Dr.Eylül MALKOÇ, Trakya University

Ass.Prof. Dr.Gökhan Hüseyin ERKAN, Karadeniz Technical University

Ass.Prof.Dr.Gümüş Funda GÖKÇE, Düzce University

Ass.Prof.Dr.Halil DUYMUŞ, Çukurova University

Ass.Prof.Dr. İbrahim BAKIR Akdeniz University

Ass.Prof.Dr. İbrahim HOŞAFLIOĞLU, Iğdır University

Ass Prof.Dr.Kıymet Pınar KIRKIK AYDEMİR, Bolu Abant İzzet Baysal University

Ass.Prof.Dr.Kumru ARAPKİROĞLU, Bilkent University

Ass.Prof.Dr.Mahire ÖZÇALIK, Kırıkkale University

Ass.Prof.Dr.Meryem Bihter BİNGÜL BULUT, Kırıkkale University

Ass.Prof.Dr.Dr.Muhammed Ali ÖRNEK, İstanbul Technical University

Ass.Prof.Dr.Mustafa ATMACA, Mustafa Kemal University

Ass.Prof.Dr.Mustafa Reşat SÜMERKAN, Karadeniz Technical University

Ass.Prof.Dr.Oğuz ATEŞ, Kırklareli University

Dr.Oktan NALBANTOĞLU, Bilkent University

Ass.Prof.Dr.Orkun AKTAŞ, Kırıkkale University

Ass.Prof.Dr.Osman ÜÇÜNCÜ, Karadeniz Technical University

Ass.Prof.Dr.Ömer Faruk UZUN, Sakarya University of Applied Sciences

Ass.Prof.Dr.Özgür Kamer AKSOY, Adnan Menderes University

Ass.Prof.Dr.Özlem ERDOĞAN, Kırklareli University

Dr.Sahar POUYA

Ass.Prof.Dr.Serhat CENGİZ, İnönü University

Dr.Sibel AKTEN, Isparta University of Applied Sciences

Ass.Prof.Dr.Simay KIRCA, İstanbul University

Ass.Prof.Dr.Şeyma ŞENGÜR, Ordu University

Ass.Prof.Dr.Şirin Gülcen EREN, Süleyman Demirel University

Ass.Prof.Dr.Taki Can METİN, Kırklareli University,

Dr.Tuğba ÜSTÜN, Namık Kemal University

Ass.Prof.Dr. Zuhal ÖZÇETİN, Uşak University

CONTACT

E-mail: iksad43@gmail.com

Phone Number: +90 545 314 09 30

Fax: +90 216 606 32 75

bottom of page