BİLDİRİ/ POSTER ÖZETİ GÖNDERME

-Bildiri özetinizi WORD/DOC formatında olmalıdır

-Bildiri özetiniz en az 250 kelime olmalıdır

-En az 3 anahtar sözcük olmalıdır

-İngilizce özet şartı yoktur

-Tüm yazarların ünvan, isim ve soyisimleri

-Tüm yazarların çalıştığı kurumlar

-Tüm yazarların email adresleri olmalıdır

Özetinizi gönderirken emailinize mutlaka tüm yazarların cep telefon numaralarını yazınız

Özetinizi en geç 5 Mart 2020 tarihine kadar

iksadkongre@gmail.com

adresine göndermeniz gerekmektedir

 

 

Developed by İKSAD © All rights reserved

2016