KONGREMİZ ULUSLARARASI AKREDİTASYONA SAHİPTİR
- 6 farklı ülkeden araştırmacı ve akademisyenlerin katılımı
- Çok uluslu bilim kuruluna sahip olması
- ISBN'li kongre kitabı yayını
- Gönderilen özet metinler ve tam metinlerin titizlikle hakem kontrolünden geçirilmesi 
yönleriyle ULUSLARARASI KONGRE niteliğindedir; 
Bilindiği üzere ülkemizde DOÇENTLİK ve AKADEMİK TEŞVİK kriterleri farklı mevzuatlar çerçevesinde iki farklı kurum tarafından (ÜAK ve YÖK) değerlendirilmektedir.  

 

​Doçentlik: ÜAK mevzuatına göre kongremiz uluslararası niteliktedir. Öğretim üyeliği/öğretim görevliliği atamaları,  doçentlik ve profesörlük kadrolarına atamalarda esas alınan kriterlerin tamamını karşılamaktadır.

Teşvik:  2021 Teşvik Yönetmeliği hükümlerine göre yurt içinde ya da yurt dışında düzenlenen bir kongrenin teşvik kapsamında olabilmesi için katılımcıların yarıdan fazlasının yabancı olması ve bu yabancı katılımcıların da en az 5 farklı ülkeden olması gerekmektedir. Kongre düzenleme kurulu olarak kongremize hangi ülkelerden kaç bildiri geleceğini henüz ön görememekteyiz. Son başvuru tarihi itibariyle durum netlik kazanacaktır. Şayet  kongremiz %50'den fazla yabancı katılımcı şartını sağlayamazsa tam metinlerinizin kongre kitabına yayınlanması halinde 2021 yılındaki teşvik başvurularında geçerli olmayacaktır. Öteki taraftan kongremiz uluslararası akreditasyona sahip olduğu için ISBN'li kongre kitabında yayınlanan tam metinlerinizi doçentlik başvuruları dahil tüm akademik kategorilerde kullanabilirsiniz.

Söz konusu yeni yönetmelikle kongremiz akademik teşvik kapsamı dışında kalması halinde sizlerin emeklerini nasıl teşvik kapsamına alabileceğimiz yönünde yönetim kurulumuzca çözüm arayışı içerisine girilmiş ve aşağıda detaylı olarak açıklandığı şekilde bir karara varılmıştır: 

 

​YAYIN OLANAKLARI ve YAYIN SÜRECİ

Karşılıklı olarak herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için lütfen aşağıdaki bilgileri dikkatle okuyunuz

- Sempozyuma yalnızca özet metinle başvurunuz. Özetinizin kabul edilmesi halinde tam metninizi gönderiniz. 

- Sempozyumumuzda tam metin zorunluluğu yoktur. Dilerseniz yalnızca özet metinle de katılabilirsiniz

 

SEMPOZYUM KİTABINDA YAYIN

Sempozyum sonrası özet ve tam metinleriniz akademik ISBN'li sempozyum e- kitabında yayınlanacaktır. Yayın sonrası web sitemiz Sempozyum Kitapları sayfasından katıldığınız sempozyumun kitabına ulaşabilirsiniz. Sempozyum kitabında yayın ücretsizdir. (%50'den fazla yabancı katılımcı şartının sağlanmaması halinde tam metin yayını teşvik kapsamına girmemektedir. Ancak özet ya da tam metinlerinizi doçentlik başvurusu dahil tüm akademik kategorilerde kullanabilirsiniz). Böylesi bir durumda özet metninizi kongre kitabımızda yayınlatıp tam metniniz için teşvike uygun olan aşağıdaki alternatif yayın olanaklarını kullanabilirsiniz

DERGİDE MAKALE OLARAK YAYIN - 2021 Doçentlik ve Teşvik Yönetmeliklerine uygun

- Dileyen katılımcılarımızın tam metinleri aşağıdaki listede verilen dergilerde ücretsiz ya da indirimli olarak (dergi editör ve hakem süreçlerini geçmesi şartıyla) makale olarak yayınlanabilir. Sempozyum organizasyonumuzun dergilerin editör ve hakem sürecine müdahale etme yetkisi bulunmamaktadır. Sempozyum katılımcısı olunması, dergide makale yayınını garanti etmez. Makalenizi ilgili derginin yazım kuralları ve yayın prensiplerine uygun olarak düzenledikten sonra doğrudan doğruya sizin tarafınızdan dergiye gönderilmesi gerekmektedir.

​​

ULUSLARARASI KİTAP BÖLÜMÜ YA DA MÜSTAKİL KİTAP YAYINI - 2021 Doçentlik ve Teşvik Yönetmeliklerine uygun

- Dileyen katılımcılarımızın tam metinleri  (kongre kitabından bağımsız olarak) 8 yıllık uluslararası yayınevi tarafından uluslararası kitap ya da kitap bölümü (ISBN'li) olarak yayınlanabilir.

- 8 yıldır farklı ülkelerden bir çok dilde yalnızca akademik çalışmalar yayınlayan İKSAD Uluslararası Yayınevi  akademik yükselme ve 2021 teşvik kriterlerini karşılamaktadır

- Kitap bölümü ya da müstakil kitap yayını talepleriniz için doğrudan yayınevi ile iletişim kurmanız gerekmektedir.

- Yayınevi web sitesi    www.iksad.net     İletişim   iksadyayinevi@gmail.com

- İKSAD yayınevi Mart 2021 dönemi uluslararası kitap çağrısına çıkmıştır. Bir çok alandan Türkçe ve İngilizce kitap yayınlanacaktır (Mart 2021 içinde yayınlanmış olacaktır). Bu sebeple Yayınevi web sitesi anasayfada bulunan kitap çağrısı afişindeki kitapları inceleyerek size uygun olduğunu düşündüğünüz kitap için en geç 5 Mart 2021 tarihine kadar bölüm gönderebilirsiniz. Uluslararası kitap bölümü yayınları kongre katılımcıları için 320 TL'dir. Bu sebeple bölümünüzü gönderirken lütfen kongre katılımcısı olduğunuzu belirtiniz

SPONSOR DERGİLER - ÜCRETSİZ

İKSAD SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ: Sosyal Bilimler alanında 7 yıldır yayın yapan ULUSLARARASI İNDEKSLİ bir dergidir. Kongre katılımcılarımızın MAKALELERİNİN HAKEM SÜRECİNİ GEÇMESİ şartı ile ücretsiz olarak yayınlanacaktır (iki bildiri ile kongreye başvurulmuşsa yalnızca bir tam metin dergide yayınlanabilir). İKSAD Dergisi akademik yükselme ve 2021 teşvik kriterlerini karşılamaktadır 

www.iksadjournal.com

AL FARABİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ: Sosyal Bilimler alanında 6 yıldır yayın yapan ULUSLARARASI İNDEKSLİ bir dergidir. Kongre katılımcılarımızın MAKALELERİNİN HAKEM SÜRECİNİ GEÇMESİ şartı ile normal yayın ÜCRETSİZ yayınlayacaktır.   Al Farabi Dergisi akademik yükselme ve 2021 teşvik kriterlerini karşılamaktadır 

www.dergipark.gov.tr/farabi