KONGRE TAKVİMİ

Özetlerin son gönderim tarihi

14 Mart 2021

Katılım ücretinin yatırılması ve kayıt

10- 16 Mart 2021

Kongre programı yayın tarihi

20 Mart 2021

Tam metinlerin son gönderim tarihi

(tam metin zorunluluğu yoktur)

31 Mart 2021

Tam metin kitabının yayınlanması

10 Nisan 2021