KONGRE TAKVİMİ

Özetlerin son gönderim tarihi

5 Mart 2020

Katılım ücretinin yatırılması ve kayıt

23 Şubat - 5 Mart 2020

Kongre programı yayın tarihi

5 Mart 2020

Tam metinlerin son gönderim tarihi

(tam metin zorunluluğu yoktur)

16 Mart 2020

Tam metin kitabının yayınlanması

30 Mart 2020

Developed by İKSAD © All rights reserved

2016